Jumaat, 2 Oktober 2009

Nahi Munkar Tanggungjawab Bersama..Apabila menatap kitab Nuhzatul Muttaqin Syarah & Terjemah RIYADHUS SHALIHIN jilid 1, karangan Imam Nawawi dalam hadith berkenaan bab amar ma’ruf nahi munkar, ana tertarik pada satu hadith :

Nu’man bin Basyir ra. Berkata bahawa Rasulullah bersabda :

“Perumpamaan orang yang melaksanakan perintah ALLAH dengan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal.Sebahagian orang mendapat tempat di bahagian atas, sedangkan sebahagian yang lain mendapat tempat di lambung kapal.Orang-orang yang berada di lambung kapal jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas.Mereka berkata, ‘Sebaiknya kita lubangkan saja lambung kapal ini (untuk mengambil air) agar tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas.’ Jika keinginan mereka itu tidak dicegah, mereka semua akan binasa, sebaliknya juka dicegah, mereka semua akan selamat.”

(HR Bukhari)


Apa yang dapat kita lihat setiap kemungkaran yang terjadi dalam sesebuah masyarakat, itu merupakan titik awal hancurnya masyarakat tersebut.Setiap daripada kita perlu sentiasa menjaga sahabat-sahabat, jiran-jiran dan masyarakat sekeliling daripada membuat kemungkaran yang terang dan jelas di khayalak ramai.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”
Comments
0 Comments

0comments: